уторак, 09. октобар 2012.

ŽIVETI PROŠLOST – Srpska srednjovekovna gastronomija


je multidisciplinarni, naučni, umetnički i kulinarski, projekt 

koji okuplja istraživače i stvaraoce najrazličitijih profila 
a sa ciljem da se istraži i rekonstruše srednjovekovno gastronomsko nasleđa 
i odgovarajući umetnički koncept koji ga prate.


Moj autorski doprinos na zadatu temu:
Artis Centar je počastvovan mogućnošću 
da 22. septembra 2012. Međunarodnom savetu muzeja (ICOM) 
predstavi projekt ŽIVETI PROŠLOST 
kroz interaktivnu radionicu SRPSKA SREDNJOVEKOVNA GOZBA.

 Prezentaciju je za Artis Centar uradila istoričarka umetnosti Jelena Anđelković Grašar. 
Autor i rukovodilac projekta ŽIVETI PROŠLOST je Tamara Ognjević. 
Stručni savetnik i istraživač-saradnik je mr Biljana Đorđević.

Pogledajte i video zapis sa događaja u realizaciji MONDO portala.Tekst i fotografije preuzeti su sa sajta ARTIS CentraLIVING THE PAST PROJECT - SERBIAN MEDIEVAL FEAST

is a multidisciplinary, scientific, artistic and culinary, project
that brings together researchers and artists of various profiles
with the aim to explore and reconstruct the medieval culinary heritage
and adequate concept of art that accompanies it.

Artis Center was honored with the possibility
to present project LIVING HISTORY
to 22nd September 2012. International Council of Museums (ICOM)
through interactive workshops SERBIAN MEDIEVAL FEAST.

The presentation was done by art historian Jelena Andjelkovic Grašar for the Artis center.  
Author and Project Manager LIVING HISTORY is Tamara Ognjević.
Consultant and research associate is Biljana Djordjevic.